TJÄNSTER
Systemutveckling
Projektledning
Analys
Design
Programmering
Utbildning
Dokumentation
Internetteknik
Design och specifikation av inter-, intra- och extranetsystem
Serverprogrammering; Servlets, JSP, EJB, PHP, Perl
Netscape Suitespot; HTTP/Mail/LDAP
Betalsystem
TCP/IP
Programmering
Java, C, C++, Perl, Tcl, Javascript, PostScript, Assembler
Databaser; Oracle, Sybase, MySql
Operativsystem; SunOS, Linux, ULTRIX, HP-UX, Win/NT, DOS
Databasteknik
Oracle; installation, underhåll, programmering
Sybase
Utbildning
Netscape Suitespot
Hårdvara
Specifikation och installation av datorsystem
Elektronik