Voitto Kilpeläinen
född 1964
svensk medborgare

 


ANSTÄLLNING

Nufort AB
Partner, 2000 -

Nufort Konsult AB
Egenföretagande konsult, 1997 - 2000

Cybercom
Konsult, 1996-1997

WM data
Konsult, 1995 - 1996

Celsius Tech Electronics
Utvecklingsingenjör mjukvara/konsult, 1992 - 1995

Satt Communications
Utvecklingsingenjör mjukvara, 1989 - 1992

KOMPETENS

Systemutveckling
 - Programmering
 - Projektledning
 - Objektorienterad analys/design
 - Systemdesign och arkitektur
 - Objekt och databasmodellering

Produkter
 - Databaser: Oracle, MySql
 - Modellering: Visio, ERwin
 - Webserver: Netscape, Apache
 - GUI/programmering: Java AWT/Swing, JSP/HTML, VB, Forms
 - Versionshantering: CVS, Subversion
 - Applikationsserver: BEA WebLogic, JBoss, Tomcat

Operativsystem
 - Unix; SunOS, HPUX, Linux - installation, administration, utveckling, mentorskap
 - NT/Win2000/XP

Specialisering
 - Unix, Java/web baserade applikationer, Oracle/databas-lösningar

Teknik
 - TCP/IP-nätverk
 - J2EE/EJB/JSP
 - XML/XSL
 - Datasäkerhet

Nish/bransch kunskap
 - Teknisk projektledning
 - Telekommunikation
 - Försvarsindustrin
 - Bank och finans
 - Resor och turism
 - Läkemedelsindustrin

Programspråk
 - Java
 - Shellscripts
 - Perl
 - PL-SQL
 - PHP 

UTBILDNING

Kurser
Bl.a. Oracle, Java, Objektorientering, C, TCP/IP

Kungliga Tekniska Högskolan
KTH Stockholm, 2003, 35p. Data

Datalinjen
Stockholms Universitet, 1990-1992

4-årig el-tele teknisk linje
Haninge 1985-1989

KUNDFÖRETAG
 • Skistar, Oracle-expertis, arkitektur, modellering, design, implementation. Miljö: Oracle, PL-Sql, shellscripts, Linux, Java, JBoss. Tid: 0309 -
 • Veritas Informatics, Oracle-expertis, modelleringsledare, design, implementation. Miljö: Oracle , Linux, Java. Tid: 0212 - 0304
 • Posten IT, Unix, Java, Weblogic-expertis för www.posten.se. Utveckling, integration, och driftsstöd. Utveckling av CM-verktyg för test och produktionssättning. Drift och underhåll av produktion/produktionstest/systemtest/utvecklingsmiljö. Miljö: Java, J2EE, Servlets, SunOS, shellscripts/Perl/C, JSP, CVS, RUP, Oracle DB, Netscape WS, Weblogic AS.
  Tid: 0102 - 0207
 • Pharmacia, Java-expertis. Design, programmering och utvecklingsstrategi. Egenutvecklat grafiskt klassbibliotek baserat på komponenter från Visual Cafe. Miljö: Java, Visual Cafe och Oracle. Tid: 0008 - 0012
 • Postgirot, Unix-expertis/mentorskap. Hjälp med att bygga upp postgirots nya utvecklingsmiljö för internetbank-tjänsten ePostgirot. Miljö: Sun/Solaris, Jumpstart, TCP/IP, NIS+, shellscripts, Tuxedo och Netscape WS. Tid: 9910 - 0006
 • Pharmacia, Oracle-expertis. Analys, design och programmering. Utveckling av nytt system för läkemedel mot Web, PC/Mac och Palm. Miljö: Java, Perl, Oracle PL-Sql, Visio och Lotus Notes. Tid: 9902 - 0002
 • SE-Banken, Analys, design och programmering av delsystemet utdata. Säkerhetsanalyser på befintligt system. Miljö: DB2, NT4.0, VB, VBA och AFP. Tid: 9712 - 9812
 • Telia data, Programmering och systemtest. Utveckla ett faktureringssystem för NT4.0. Miljö: Delphi, NT4.0, och SQL Server. Tid: 9704 - 9710
 • Unisource, Projektledning och programmering. Extrahera och sprida faktureringsinformation över tele/datatrafik från ett befintligt system till ett flertal internationella system. Miljö: HP-UX/shellscripts, C och Oracle. Tid: 9608 - 9704
 • Unisource, Teknisk projektledning, analys, design och programmering. Utveckla ett Datawarehouse-system för information över fakturerad tele/datatrafik. Miljö: HP-UX/shellscripts, C, Oracle, SQL-Net, Business Objects. Tid: 9601 - 9608
 • Telia data, Ingå i ett internationellt projekt som datakommunikationsexpert. Miljö: HP-UX/shellscripts, C, TCP/IP och InterPel. Tid: 9601 - 9701
 • Telia data, Utveckla ett prissättningssystem för debitering av internationell datatrafik. Miljö: HP-UX/shellscripts, C och Oracle. Tid: 9508 - 9601
 • FMV, Portera ett databassystem under plattformen Bull till plattformen Sun/Solaris. Utreda/åtgärda varför ett landsomfattande client/server-system ej fungerar på datakommunikationsnivå. Miljö: Oracle, Sun/Solaris, SQL-Net, PCNFS, PCTCP och TCP/IP. Tid: 9502 - 9508
 • FMV, Databasmodellering för relationsdatabasen XDB. Implementera och förverkliga databasen. Utveckla ett Windowssystem i Powerbuilder över XDB-databasen. Miljö: XDB, Powerbuilder, MS Windows. Tid: 9401 - 9502
 • CelsiusTech Electronics, Systemansvarig/nätverksansvarig, internkonsult. Miljö: Oracle, Sun/Solaris, VAX/VMS, TCP/IP, SNMP, DECnet, LAT, Pascal, DCL, C, Shellscripts. Tid: 9206 - 9401