CV – uppdaterad 2009-05-08
(Denna CV som pdf)
KONSULT
Anders Mårtensson
Född 1962, svensk medborgare, bor i Nacka med fru, två döttrar, hund och katt. Ägnar mig gärna åt familjeaktiviteter, att spela golf, åka slalom, segla eller plocka svamp.

Är engagerad, optimistisk, ansvarstagande, drivande, analytisk och har mycket goda perceptiva, kognitiva och kommunikativa förmågor i kombination med självdistans och humor.


Kontakt
Mobil:       0709-50 36 46
Fax:         08-669 56 84
E-post:     anders.martensson at nufort.net


Konsultinriktning
Systemutveckling, kravanalys, systemdesign, arkitektur, programmering, databasdesign, databasadministration, teknisk projektledning. Stor erfarenhet av utveckling med flerlagerarkitektur, grafiska gränssnitt samt av flera olika databashanterare.

Lång historik av att leverera kundnytta till rätt kvalitet och kostnad. Detta tenderar till att medföra längre kontakt med kunden omfattande flera uppdrag ofta med inslag av verksamhetsutveckling.

Flerårig erfarenhet från ledande befattning hos produktföretag har medfört en stor förståelse för de överväganden och problem som kunder ställs inför.

21 års brancherfarenhet varav 11 som egen företagare.

Kommentar av Maria Masuch, projektledare (se referenser nedan):

"Anders är en person som är mycket noggrann med det han gör, levererar mycket goda resultat, gärna står till tjänst och hjälper andra samt dessutom är mycket trevlig och bidrar till god stämning i en grupp!"
  Anders Mårtensson
REFERENSER Anders Beronius - Skistar
Mobil:       0705-18 80 71
E-post:     anders.beronius at salen.com


Maria Masuch - Projektledare Connecta
Mobil:       08-635 85 36
E-post:     maria.masuch at connecta.se


Anders Rogblad - Solutions Architect, Wallenius Wilhelmsen Lines
Mobil:       0736-82 09 35
E-post:     anders.rogblad at 2wglobal.com
ANSTÄLLNINGAR nufort ab
Partner, 2002 -


Amonit AB
Egenföretagande konsult, 1998 -


Instansor AB
Seniorkonsult, 1996-1998


LEB
Produkt-, utvecklings- samt underhållsansvarig för produkten LEB System samt konsult i och runt densamma, 1988 - 1996


Tekniska högskolan i Linköping
Undervisning i programutvecklingskurser inom ordinarie utbildningsprogram för civilingenjörsutbildning samt specialkomponerade kurser (SAAB), 1986 - 1988
KOMPETENS Systemutveckling
 - Kravhantering
 - Analys
 - Systemdesign/Arkitektur
 - Programmering
 - Projektledning
 - Test
 - Objekt- och databasmodellering
 - Framtagning av ramverk och klassbibliotek


Produkter
 - Databaser:     Oracle, SQL Server, SQL Anywhere, MySQL
 - Modellering: Erwin, Rational Rose, Together, Visio, ArgoUML
 - Webservrar: Netscape, Apache
 - Applikationsserver: WebLogic Server, jBoss
 - Utvecklingsverktyg: Eclipse, NetBeans, IntelliJ, JBoss Developer Studio, TOAD, SqlDeveloper
 - Versionshantering: CVS, Subversion, Team Coherence, Visual SourceSafe
 - Dokumentation: Confluence Enterprise wiki
 - GUI-Programmering: Powerbuilder

Operativsystem
 - Unix, Solaris, Linux, AIX
 - Windows XP/NT/2000


Teknik
 - J2EE/EJB/JSP/JMS
 - Java/JUnit/Log4j
 - Webb baserade applikationer
 - Webbtjänster
 - XML/XSL/XSLT
 - PL/SQL
 - UML/RUP
 - HTML/Javascript


Verksamhetskunskap
 - Transport/logistik; bokning, utrymmesallokering, tracking
 - Teknisk/ekonomisk fastighetsförvaltning; fakturering, hyresavisering, reskontra, dokumenthantering, underhåll
 - Utbildning/lärare

Programspråk
 - Java
 - C
 - PL/SQL
 - HTML/Javascript
 - Shellscript
 - Ant
 - PowerBuilder
 - Pascal
 - Ada
 - Assembler (PDP 11)
UTBILDNING Civilingenjörsexamen, Industriell Ekonomi-Linjen
Tekniska Högskolan i Linköping, 1987


Fyraårig teknisk linje
Polhemsskolan, Gävle, 1982


High School
Cranbrook School, Bloomfield Hills MI, USA, 1981


Kurser
Certifierad Scrum Master, Citerus AB;
SUN Certified Programmer for the Java 2 Platform (1.2), SUN Microsystems AB;
EJB 2.0, JMS and message driven beans, BEA;
Weblogic Server Development, BEA;
CORBA och distribuerade objekt, Init AB;
Object-Oriented Analysis and Design with UML and Rational Rose, Rational Software Corporation;
Javaprogramering i praktiken, NFI Teknikutbildning;
Oracle8 DBA grunder, RKS;
Oracle PL/SQL i databasen, RKS;
Oracle PL/SQL, RKS;
Uppgradering till Oracle7, DBA, Oracle Svenska AB;
SAR Systemadm. & Installation, SUN Microsystems AB;
Investerings-, årskostnads- och lönsamhetsberäkningar i byggande och förvaltning, BFU Bygg- och förvaltningsutbildning AB;
Mastering Data Windows, Powersoft AB;
Fast Track to PowerBuilder, Powersoft AB;

UPPDRAG Skistar AB (2004 - )
Utveckling av funktionalitet för kvalitetssäkring och underhåll av befintligt kundregister. Framtagning av webbtjänster för att hantera kundrelaterad information. Funktionalitet för automatiserad integration av adressinformation från tredje part (SPAR, CPR). Omfattande PL/SQL-applikationer för automatiserad harmonisering av adressinformation, identifiering och eliminering av dubblettkunder, identifiering och eliminering av kunder som saknar vital information. Web-applikation för adressadministration. Hantering av CRM-information. Administration av Oracle, bland annat multi-master replikering med Oracle Streams. Oracle som databas samt programmering i Java, PL/SQL.
Nyckelord: CRM, Java, J2EE, JSP, EJB, HTML, JavaScript, WS, SOA, JBossESB, Oracle Streams, PL/SQL, JBoss, Oracle, Eclipse, TOAD, SqlDeveloper, CVS, Subversion, Team Coherence, Confluence, UML
Roller: Teknisk projektledare, Systemarkitekt, Programmerare, Databasdesigner

Alphyra AB (2006)
Utveckling av webbtjänster för NK-Bonus.
Nyckelord: Java, Tomcat, Microsoft SQL Server, WS, SOA, Eclipse
Roller: Programmerare

Unite AB (2004 - 2005)
Utveckling av funktionalitet för återvinning av information ur befintligt verksamhetsstödsystem för anläggning och ärendehantering i Sybase SQL Server-databas samt konvertering till nytt system med Oracle som databas.
Nyckelord: SQL, PL/SQL, Sybase SQL Server, Oracle
Roller: Teknisk projektledare, Systemarkitekt, Programmerare

Mobilassistenten AB (2003 - 2004)
MoBeel. Framtagning av mobil-klient för överföring av information till server via GPRS/internet. Utvecklad i Java/J2ME/MIDP 2.0 för Symbian OS.
Nyckelord: Java, J2ME, MIDP, Symbian
Roller: Teknisk projektledare, Systemarkitekt, Programmerare

Posten Sverige AB (2002 - 2003)
eCard. Teknisk projektledning av projekt för en hybridtjänst avseende produktion och distribution av fysiska vykort på posten.se. Omfattade utbyte av XML-information med Microsoft Internet Information Services hos Kalmarsund Tryck AB för produktion av vykort samt statusrapportering. J2EE-baserad applikation. JSP-klienter med affärslogik i EJB. BEA-Weblogic Server som applikationsserver, Oracle databas samt Java som språk.
Nyckelord: Java, J2EE, JSP, EJB, XML, HTML, JavaScript, Weblogic Server, Oracle, NetBeans, CVS, UML
Roller: Teknisk projektledare, Systemarkitekt, Programmerare, Databasdesigner

Posten Sverige AB (2002)
POEM (Postens emissionsdatabas). Teknisk projektledning av projekt som syftade till att presentera information på posten.se avseende vilken emission distribution av försändelser ger upphov till. J2EE-baserad applikation. JSP-klienter med affärslogik i EJB. BEA-Weblogic Server som applikationsserver, Oracle databas samt Java som språk.
Nyckelord: Java, J2EE, JSP, EJB, HTML, JavaScript, Weblogic Server, Oracle, NetBeans, CVS, UML
Roller: Teknisk projektledare, Systemarkitekt, Programmerare, Databasdesigner

Posten Sverige AB (2001 - 2002)
Marknadsföra. Projekt för att ta fram stöd för företag att producera och distribuera direktreklam på posten.se. J2EE-baserad applikation. JSP-klienter med affärslogik i EJB. BEA-Weblogic Server som applikationsserver, Oracle databas samt Java som språk.
Nyckelord: Java, J2EE, JSP, EJB, HTML, JavaScript, Weblogic Server, Oracle, NetBeans, CVS, UML
Roller: Programmerare

Posten Sverige AB (2000 - 2001)
Order & leverans. Teknikansvarig för projektet som syftade till att ta fram funktionalitet för att söka efter paket på posten.se. J2EE-baserad applikation. JSP-klienter med affärslogik i EJB. BEA-Weblogic Server som applikationsserver, Oracle databas samt Java som språk. Omfattade XML samt XSLT konvertering för att presentera information från Postens LogistikApplikation (Ella).
Nyckelord: Java, J2EE, JSP, EJB, XML, XSLT, HTML, JavaScript, Weblogic Server, Oracle, NetBeans, CVS
Roller: Teknikansvarig, Systemarkitekt, Programmerare

Wallenius Wilhelmsen Lines (1999 - 2000)
EDI-enabling NAP. Inom WWLs verksamhet sker en stor del informationsutbyte med partners och myndigheter via elektroniska dokument. I syfte att låta denna information automatiskt integreras med det i PowerBuilder utvecklade verksamhetsstödsystemet Saga togs ett gränssnitt för EDI, Electronic Data Interchange, fram. Arbetsuppgifterna omfattade teknisk projektledning, kravfångst, analys/design, implementation i PowerBuilder samt konstruktion av objektorienterat ramverk där varje EDI-meddelandes specifika information hanterades av en egen klass så att tillägg av ytterligare meddelanden kan ske med ett minimum av kodning. Oracle databas samt PowerBuilder applikationsverktyg.
Nyckelord: EDI, B2B, PowerBuilder, Oracle
Roller: Kravanalytiker, Systemarkitekt, Programmerare, Databasdesigner

Wallenius Lines (1998 - 1999)
Booking World Wide. Vidareutveckla befintligt verksamhetsstödsystem för bokningar för global användning inom hela Wallenius Lines verksamhet. Arbetsuppgifterna bestod i att vara utvecklingsansvarig för systemet BWW samt att vidareutveckla det mycket omfattande objektorienterade ramverk som användes av BWW samt ett antal andra tillämpningar. Dessutom utbilda andra PowerBuilder-utvecklare i användandet av ramverket. Sybase SQL Server databas samt PowerBuilder applikationsverktyg.
Nyckelord: PowerBuilder, Sybase SQL Server
Roller: Kravanalytiker, Systemarkitekt, Mentor, Programmerare, Databasdesigner

Posten Systemservice (1997 - 1998)
TABS. Projekt för hantering av tidningsprenumeration och distribution utvecklat för Postens dotterbolag Tidningstjänst AB. Arbetsuppgifterna omfattade kravfångst med hjälp av användningsfall, analys/design, implementation i PowerBuilder, utveckling av objektorienterat ramverk samt att fungara som mentor till mindre erfarna PowerBuilder-utvecklare anställda på Posten Systemservice. Databas Sybase SQL Server samt PowerBuilder som applikationsverktyg.
Nyckelord: PowerBuilder, Sybase SQL Server
Roller: Kravanalytiker, Mentor, Programmerare, Databasdesigner

NCC (1996 - 1997)
Projektstyrningssystem Ballast. Tillföra PowerBuilder-expertis till projektet. Arbetsuppgifterna omfattade att utveckla ett större objektorienterat ramverk som skulle ligga till grund för ett flertal tillämpningar. Dessutom fungera som mentor och handleda ett antal PowerBuilder-utvecklare. Databas Sybase SQL Anywhere samt PowerBuilder som applikationsverktyg.
Nyckelord: PowerBuilder, SQL Anywhere, Visual SourceSafe
Roller: Mentor, Programmerare

LEB (1988 - 1996)
LEB System. Ansvarig för produkten. Utvecklingsansvar, underhållsansvar samt visst personalansvar. Ansvarig för att driva diverse projekt för kunders räkning i anslutning till produkten bland annat uppsättning av avancerad multireplikerad databasmiljö i Oracle. Skrivet i C med databas Oracle.
Nyckelord: C, Oracle MV, PL/SQL
Roller: Produktansvarig, Kundansvarig

Tekniska högskolan i Linköping (1986 - 1988)
Undervisning. Lärare i programutvecklingskurser inom ordinarie utbildningsprogram för civilingenjörsutbildning samt specialkomponerade kurser för SAAB.
Roller: Lärare