Mikael Geijer
född 1963

Denna CV som pdf

ANSTÄLLNINGAR / BOLAG

Nufort HB, Nufort AB
Konsult, 2000 -

Oebb AB
VD, Egenföretagande konsult; 1997 -

Guide Konsult
Konsult, Konsultgruppansvarig Internet,1994-1997

CAP GEMINI
Konsult; 1989 - 1994

ÖVERSIKT

Mikael är en erfaren IT-konsult med teknik i fokus kombinerat med gott affärssinne och analytisk förmåga. Mikael har fördjupade kunskaper inom kortbetalning, säkerhet, ehandel och mobillösningar. Detta kombinerat med god social förmåga gör att möjliga roller sträcker sig från rena utvecklingsuppdrag till ledarroller.

KOMPETENS

Systemutveckling
 - Analys, strategi
 - Systemdesign/Arkitektur
 - Programmering
 - Review, Granskning
 - Projektledning/Projektering
 - Kravhantering, specing
 - Test, testledning, testdokumentation

Säkerhet
 - Kortsäkerhet och kortregelverk, key management, PIN-säkerhet
 - Standarder ISO27001/2/5, PCI DSS, PCI PTS m.fl.

- Kris och katastrofhantering, BCP, incidenthantering
 - Planering, Processer, Regelverk/Lagar, Riskanalys, Dokumentation

Produkter
 - Databaser: Oracle, MySQL, SQLServer
 - Produkter för betallösningar, 3DSecure, OSCommerce
 - Webservrar: Apache, Netscape, IIS
 - Applikationsservrar: Weblogic, Tomcat, Websphere Application Server
 - Produkter inom säkerhet (fw, IDS m.m.)
 - Testprodukter, bl.a. Testdirector, Testreq

- Apputveckling Android (native och webapp).


Operativsystem
 - Unix, Solaris; installation, administration, drift, arkitektur
 - Linux (sedan 1993),  installation, administration, drift, arkitektur, utbildning.
 - NT/Win2000/Win2003/XP/Win7

Tekniker och verksamheter
 - Betallösningar, kortterminaler, EMV, kortbetalningar, kortsystem, 3DSecure.

- Kortstandard (ISO8583, EPAS, ISO20022)
- Säkerhet, nätverk, implementation, granskning, policys, PCI
 - TCP/IP-nätverk och Internetteknik
 - SYNCML XML XSL XSLT XSP
 - Ehandelslösningar
 - Mobil, XHTML,WAP/WML-lösningar
 - Java, J2EE, Webbaserade applikationer, appar
 - Applikationsservrar/Servlets
 - LDAP, AD katalogtjänster
 - Facebook applikationer API, JQuery
 - Nätverk, VPN, IPSEC

Språk
 - Mycket god engelska i tal och skrift
 - Hjälplig franska

Programspråk
 - Java
 - PHP
 - C
 - Perl
 - Shellscript
 - JavaScript / JQuery

UTBILDNING

Kurser
Bl.a. Säkerhet, Oracle, Java, C++, DNS

Informationssäkerhet
Linköpings tekniska högskola, 2002

Maskinteknik med Datainriktning

Kungliga Tekniska Högskolan, 1984-1989

Naturvetenskaplig Linje
Bandhagen 1979-1982

KUNDFÖRETAG

 • PAN Nordic Card Association,Banksamarbete i norden för teknik och säkerhetsfrågor. Introduktion av ny betalningslösning för snabba chipkortsbetalningar. Föreläsningsserie om Europeiska kortstandarder. 1111-

 • Bankernas Automatbolag AB, Nyetablerat bolag för svensk ATM-insamling. Regelverksanalys omvärld och PCI. Initial säkerhetsstruktur, riskanalys, specialiststöd, säkerhetsstyrning, utbildning, BCP PCI. 1108-1212

 • West International - stöd i säkerhet, PCI och teknikfrågor vid framtagning av ny betalterminal. 1104-

 • Swedbank Card Service - Projktledning PCI-leverans från Swedbank IT, Analyser och utredningar av tekniska lösningar för kortbetalning både terminalbaserade och Internet Utformning av strategi för terminalbaserade kortköp. Tid 1007 - 1104

 • Swedbank Card Services - PCI-ansvarig. Införande av PCI-regelverk. Representant i bankgemensam grupp för PCI. Tid 0906 - 1006

 • Swedbank IT - Områdesarkitekt, avdelning för utveckling av kortbetalningar. Tid 0805 - 0906

 • Bankpension - Teknisk granskning av större systemlösning. Tid 0712 - 0802

 • BABS-Swedbank, Test och projektledning för certifiering av integrerade chipkortsterminaler (EMV). Uppbyggnad av ny verksamhet (SCC), infrastruktur, processer och ledning. Tid 0612 - 0812

 • KF MedMera, Förstudie för webbaserad betalningslösning. Tid 0611-0701 

 • Karolinska, Projektledning, ny systemarkitektur för Karolinskas PC-arbetsplatser. Tid 0603-0605

 • CEK AB (EDB Card Services), Testledare, Ledning och vidareutveckling av nyetablerad avdelning för test. Ett antal mindre EMV-projekt/utredningar. Tid 0511-0612

 • Föreningssparbanken/BABS Projekt för säkerhetscertifiering av kundföretag enligt standarden PCI. Tid 0506 – 0612

 • Ski Star, Utskick av marknadsmaterial till kunder via email. Tid: 0503

 • Posten IT . Implementation och vidareutveckling 3DSecuretjänst. Tid: 0405-0506

 • AFA IT, Granskning av design och acceptanstest/ testledning samt specning av portalprojekt. [www.afa.se], [www.arbetsmiljoupplysningen.se]. Tid 0404 - 0603

 • Certitrade, utveckling av kortbaserad betaltjänst för mindre företag. Tid: 0401 - [www.certitrade.net]

 • C3L, centrum för livslångt lärande. Kurs i säkerhet för Java-utvecklare. Tid 0312

 • MobilAssistenten, Arkitektur, ledning, utveckling av mobiltjänst med synkronisering. [www.mobilassistenten.se]. Tid 0312 -

 • Marconi, Arkitektur och administration av mindre Solarisbaserat serversystem.

 • CEK AB, Framtagning strategi för korttjänster inriktat på Ehandel. Tid: 0311-0312. [www.cekab.se]

 • Posten, Ehandel och Logistik. Förvaltning och vidareutveckling av Internetbaserad betalväxel. Tid: 0112 - 0204

 • Posten, Ehandel och Logistik. Säkerhetsgranskning av lösning för Internebaserad betalväxel. Tid: 0110 - 0112. [pbv.posten.se] 

 • Apotekarsocieteten. Utveckling av webbaserad ordbok. Tid 0109-0203. [www.swepharm.se]

 • SEB Kort, Server wallet projekt, stöd i teknik,säkerhet och produktval. Tid: 0007- 0103 

 • IFS Research & Development, systemering, integration av betallösning i ECommerce produkt. Tid 0006 - 0008. 

 • KF, systemering, design och upphandling av betalsystem. Tid: 9901-0004 

 • PostNet; arkitektur, design och implementering av Internetbaserad betalväxel.Tid: 9806 - 0003 

 • Genline; Digitalisering av kyrkoböcker för tillgång via Internet Tid: 9809 - 9908 [www.genline.se] 

 • PostGirot Bank, Föreningssparbanken, Handelsbanken, SEB; Bankgemensamt projekt för introduktion av SET (Secure Electronic Transactions) på den svenska marknaden. Delprojektledare, teknisk koordinering för anslutning av bankernas säljföretag, säkerhetsgranskning, utredningar av ny teknik. Mindre uppdrag och utbildningar för relaterade företag. 9701 - 0209. 

 • SIFO; Design och implementation av lösning för WWW-baserade undersökningar, WEBCHECK. Tid: 9705 - 9712 [www.sifo.se 

 • Posten / Torget; Design och implementation av betalningssystem för Postens marknadsplats på Internet 'Torget'. Medlemshantering. Lösning för Kortbetalningar on-line. Anpassningar av Netscape Merchant System. Tid: 9510 - 9805 [www.torget.se]