CV – uppdaterad 2005-10-12

 

Johan Struwe
född 1966
svensk medborgare

ANSTÄLLNINGAR

Nufort
Konsult, Företagsledning; 1998 -

Adtranz Signal AB
System designer; 1994 - 1998

CelsiusTech Electronics
Systemingenjör; 1992 - 1994

ABB Automation AB
Utvecklare, 1991

ELGAB Ingenjörsbyrå AB
Konsult, 1988-1990

KOMPETENS

Systemutveckling
 - Kravanalystekniker
 - Systemdesign, arkitekturer och gränssnitt
 - Configuration Management
 - Projektledning, produktledningsfrågor
 - Programmering
 - Dokumentation (inkl. dokumentstyrning, dokumentstöd)
 - Testmetodik (inkl. automattest, metrics) 

Produkter
 - Web: Apache
 - DB: Oracle7, SQL Server
 - Lotus Notes
 - Telelogic Continuus/Synergy
 - Telelogic DOORS (Requirement management)
 - Rational ClearDDTS (Defect tracking)

Operativsystem
 - NT/XP/2000 Windows (installation och underhåll)
 - Linux (installation och underhåll)
 - Unix/Solaris

Teknik
 - WAP, WML
 - Webteknik, t.ex. CGI, SSI, databaser, style sheets
 - Användargränssnitt t.ex. Java AWT/Swing, VB
 - Telecom-tekniker
 - Felsäkerhet (teknik, system, programmering, standarder)
 - Realtidssystem, inbäddade system, signalbehandling 
 - Fältbussar (LonWorks, CAN, SioX)
 - Nätverk: TCP/IP, NetBIOS, HDLC, Frame relay 
 - Hårdvara: allmänt om modern digitalteknik och tillverkning
 - Europanormer för produkter (EMC, säkerhet, järnväg, material, maskiner) 

Programspråk
 - C, C++, Java
 - HTML, Javascript
 - Perl, PHP4
 - Shellscript
 - VBA
 - Assembler
 
- Ada
 - SDL

 - Pascal

UTBILDNING

Kurser
Windows NT 4.0 Workstation and Server; TCP/IP Internetworking with NT; Oracle 7; Ada Advanced Rational; Motif; Projektledning Propulsive AB

Datatekniklinjen 180p
Linköpings Tekniska Högskola, 1986-1991

4-årig Teknisk linje
Mjölby, Ludvika, Borlänge, 1982 - 1986

KUNDFÖRETAG och UPPDRAG

Ericsson AB (nov 2004-okt 2005)
Ericsson Hardware Design Centre, Älvsjö (HWDC)
Projektledning; två samtidiga HW projekt inom APZ-plattformen. ”CP uppgraderingar”; “BSC Edge/GPRS”
Testkoordinator; HW projekt ”Design for Environment”

Skogforskningsinstitutet, Uppsala (jul 2004-okt 2004)
Teknisk projektledning för examensarbete (P900/Bluetooth). Pilotkund: Sveaskog AB.

Bombardier Transportation (okt 2001-okt 2004)
Säkerhetskoordinator (CENELEC 50126,50129); RAMS; THR; projektstöd
Projektingenjör ATP/ATC-system
Configuration Manager
Projekt: Botniabanan ETCS Level 2, Tvärbanan/SL, Metro do Porto, Barcelona Metro, ETCS Level 2-Pilot line Schweiz, Pusan Metro

Telia, Stockholm (2000)
CM-support i webprojekt

Ericsson Utvecklings AB (1999-2001)
Projektledning
Webprojekt

Ericsson Business Consulting AB (1999)
Configuration management
Verksamhetsutveckling

Nufort HB (1999)
WAP-demo för Systembolaget (Nokia 7110 klient)

Adtranz Signal (1998)
Projektledning ca 15 pers på konsultbasis (6 mån)

Under tidigare anställningar:

Adtranz Signal
Utveckling och förvaltning av Adtranz produkter (realtidssystem med extrema tillgänglighets- och felsäkerhetskrav)
Programmering i diverse miljöer
Systemering/Produktledning
 - Banverket (Sverige)
 - Jernbaneverket (Norge)
 - Övriga marknader med mitt deltagande: Tjeckien, Ryssland, Kina, Iran, Turkiet, Fillipinerna

CelsiusTech
Utveckling av programvara till träningssimulator (videografik)
Programmering
Configuration management
Verksamhetsutveckling
Förstudiearbete och försäljningsstöd
 - FMV, Försvarets Materielverk

ELGAB
Utvecklade hela mjukvaran till ett kommunikationskort för driftcentraler.
Installation/provning direkt hos kund:
 - SE-banken, Östra Nordstan, Göteborg
 - Asea Skandia, Örebro