FÖRETAGET
Konsulter inom verksamhets- och systemutveckling.

Nufort utför kvalificerade konsulttjänster avseende verksamhetsutveckling med hjälp av IT. Nufort grundades 1997 som ett personalägt företag och omfattar i dag konsulter med mångårig branscherfarenhet(med ett genomsnitt på ca 15 år).

Kompetensområden för nufort omfattar systemutveckling och projektledning i alla faser av objektorienterad systemutveckling. Våra medarbetare kan bistå med analys, design och konstruktion av administrativa system. Det kan avse såväl utveckling av klientapplikationer som hantering av relationsdatabaser.

Inom nufort finns erfarenhet av att hålla utbildning, mentorskap och kunskapsöverföring.

Konsultinriktning: Systemutveckling med objektorienterad teknik, kravanalyser, systemdesign, implementation, databasdesign, projektledning samt handledning/utbildning. Stor erfarenhet av utveckling med flerlagerarkitektur, grafiska gränssnitt samt av flera olika databashanterare.

Specialområden:
- Unix; HP-UX, SunOS, Linux
- Java; J2ME, J2SE, J2EE
- Databaser; Oracle, MySQL
- Java/web baserade applikationer
- Nätverk; TCP/IP